A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/01/2021.

Theo đó, đối tượng áp dụng chế độ cử tuyển gồm người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển

Tiêu chuẩn chung: (1) Thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này; (2) Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển; (3) Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

Ngoài tiêu chuẩn chung quy định ở trên, người học được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Đối với cử tuyển vào đại học: (1) Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); (2) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học THPT đạt loại tốt; (3) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên; (4) Có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp THPT tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Đối với cử tuyển vào cao đẳng: (1) Tốt nghiệp THPT; (2) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học THPT đạt loại tốt; (3) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; (4) Có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp THPT tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Đối với cử tuyển vào trung cấp: (1) Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc THPT; (2) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên; (3) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; (4) Có thời gian học đủ 4 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 3 năm học và tốt nghiệp THPT tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Thanh Sơn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan