Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng Thắm
Giáo viên-Uỷ viên Lê Thị Hồng Thắm
Ngày tháng năm sinh 22/02/1981
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách